46 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்-2022

31.05.2022 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11.00 மணி
 
முற்பகல் நிகழ்வு:
கலை புல மாணவர்களுக்கானது
காலை 11.00 மணி முதல் 1.00 மணி வரை
 
பிற்பகல் நிகழ்வு:
அறிவியல் புல மாணவர்களுக்கானது
பிற்பகல் 02.00 மணி முதல் 05.00 மணி வரை
 

List of eligible students for convocation